Start 2019 – community based tourism

Generous Homestays

/ Words

Het verhuren van de eigen woning via online platformen, als hefboom van sociaal/economische verandering in een rurale gemeenschap.

Uit ervaring in onze projecten in Nepal en Groenland (www.wild-studies.org) is gebleken dat initiatieven, die als doel hebben een sociaal/economische verandering in een dorp teweeg te brengen, heel moeizaam lopen, zolang de dorpelingen individueel over onvoldoende financiële middelen beschikken en arbeidsmigratie (hoofdzakelijk van de mannen), tot sociale ontwrichting leidt.

Het faillissement van Thomas Cook, toont dat de toerist op zoek is naar een andere soort reis dan de all-in vakantie. Het succes van online platformen zoals airbnb, booking.com, tripadviser, uber,… zorgen ervoor dat de toerist vandaag makkelijker toegang vindt tot alternatieve reizen. Het is niet toevallig dat Airbnb naast het aanbieden van ‘Homestays’ nu ook wereldwijd ervaringen ‘Airbnb Experiences’ heeft geïntroduceerd. Het is op deze trend dat wij willen inspelen, door de bewoners van nog vaak ‘authentieke’ dorpen zelf te betrekken in het proces, en ‘eigenaar’ te maken van de economische winst, die voortvloeit uit de ‘ervaringen’.

We zijn daarom gaan nadenken hoe we mits kleine ingrepen, fondsen en vooral voorbeelden lokale, rurale gezinnen kunnen helpen bij het uitbouwen van een eigen homestay.

Dit pilootproject wensen we op te starten in twee dorpen langs de idyllische oevers van de Nijl, centraal gelegen tussen de archeologische sites (van Luxor tot Aswan). De sites zijn makkelijk bereikbaar met de trein vanuit Cairo, of met privé-vervoer vanuit Hurghada. De problematiek en gevolgen van arbeidsmigratie leeft heel erg in deze dorpen. Daarenboven worden ze, onder andere bevolkt door de vaak achtergestelde Nubische gemeenschap, die in de jaren zestig, verhuisd werd naar deze regio, daar hun thuisland onder water werd gezet, voor de bouw van de Aswan dam. De zeer kleurrijke etnische groep is nu reeds een toeristische trekpleister in de vooral nagebouwde Nubische dorpen in Aswan.

Dit project heeft een dubbele doelstelling:

-Enerzijds het verzelfstandigen van de lokale bevolking, door eigen financiële middelen te vergroten, door het verhuren van hun woning, als onderdeel van een genereuze reiservaring. Door twee modelwoningen af te leveren, en een bouwhandleiding uit te werken, samen met de studenten Interieurvormgeving van het KASK, kunnen andere families in de regio, zelfstandig dit voorbeeld volgen. Door samen te werken met Nubische families, en hun netwerk, vertrouwen we dat de kennis makkelijk verspreid en gedeeld zal worden.

-Anderzijds is het belangrijk dat de woningen verbouwd worden met traditionele materialen en methodes, en de huizen ingericht worden met traditioneel en ambachtelijk vervaardigde huisraad, al dan niet voorzien van een hedendaags ontwerpaccent. Hierbij staat het behoud en het doorgeven van oude ambachten en bouwmethodes centraal en het her-activeren van de Nubische identiteit. Wat vanuit een duurzaamheidsperspectief één van de belangrijkste doelstellingen is van onze organisatie, en geheel in lijn met de doelstellingen van UNWTO.

De ervaring uit onze projecten in Nepal en Groenland hebben ons geleerd dat families in rurale gebieden best begeleid worden in het aanpassen van een woning naar Westerse maatstaven, ter bevordering van duurzaam toerisme. Zelf hebben ze de impuls om de woning met ‘Westerse’ materialen en meubelen te renoveren,- lees Chinese consumptiegoederen en bouwmaterialen. Dat de cultuur-toerist uit het Noorden, net de geschilderde lemen huizen en de lokale ambachten prevaleert is voor hen, vaak onbegrijpelijk.